در برنامه‌ریزی عملیات مکانیزه کشاورزی شناسایی عوامل محدود کننده و تعیین نوع و ترتیب عملیات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. یکی از مهم‌ترین عوامل محدود کننده، ضرورت انجام عملیات اصلی کشاورزی از قبیل خاک‌ورزی، تهیه بستر بذر، کاشت و ... در بازه‌های زمانی محدود و گاهی کوتاه می‌باشد. ...
مطالب ویژه
بنر برای نیشکرنیوز

نیشکرنیوز: نتایج حاصل از یک تحقیق آزمایشگاهی نشان داد که مصرف ریتالین می‌تواند سلامت باروری ...