مدیرکل جهاد کشاورزی خوزستان گفت: درواقع نباید ما به‌عنوان یک تهدید به زه آب نگاه کنیم بلکه می‌توان به‌عنوان یک فرصت اما با برنامه‌ریزی جلو برویم. ...
بنر برای نیشکرنیوز

نیشکرنیوز: معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی همدان از انعقاد ۳ قرارداد پژوهشی دانشگاه صنعتی همدان با ...