دوشنبه
۲ بهمن , ۱۳۹۶

خبرنامه الکترونیکی شهدانه بایگانی - نیشکرنیوز

سومین شماره نشریه شهدانه منتشر شد

سومین شماره نشریه شهدانه منتشر شد

به گزارش نیشکرنیوز، سومین شماره نشریه داخلی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی با عنوان ” شهدانه ” ویژه برداشت نیشکر و با هدف انتشار رویدادها و اقدامات این شرکت در عرصه تولید و برداشت نیشکر و همچنین معرفی ظرفیت های داخلی منتشر شد. مصاحبه با مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی ، گفتگو ...

خبرنامه الکترونیکی شهدانه ۱۸ منتشر شد

خبرنامه الکترونیکی شهدانه ۱۸ منتشر شد

لینک کوتاه دانلود نسخه pdf: https://goo.gl/GQyDB8 لینک کوتاه دانلود نسخه jpg: https://goo.gl/I89xL0 ...

خبرنامه الکترونیکی شهدانه ۱۷ منتشر شد

خبرنامه الکترونیکی شهدانه ۱۷ منتشر شد

لینک کوتاه دانلود نسخه pdf: https://goo.gl/oLUoes لینک کوتاه دانلود نسخه jpg: https://goo.gl/hvoO0n ...

خبرنامه الکترونیکی شهدانه ۱۶ منتشر شد

خبرنامه الکترونیکی شهدانه ۱۶ منتشر شد

لینک کوتاه دانلود نسخه pdf: https://goo.gl/pvx4nK لینک کوتاه دانلود نسخه jpg: https://goo.gl/ooDRRn ...

خبرنامه الکترونیکی شهدانه ۱۵ منتشر شد

خبرنامه الکترونیکی شهدانه ۱۵ منتشر شد

لینک کوتاه دانلود نسخه pdf: http://goo.gl/F3hGth لینک کوتاه دانلود نسخه jpg: http://goo.gl/tE1xmG ...

خبرنامه الکترونیکی شهدانه ۱۴ منتشر شد

خبرنامه الکترونیکی شهدانه ۱۴ منتشر شد

لینک کوتاه دانلود نسخه pdf: http://goo.gl/SGC9Zf کلید دانلود: لینک کوتاه دانلود نسخه jpg: http://goo.gl/gQJh92 کلید دانلود: ...

خبرنامه الکترونیکی شهدانه ۱۳ منتشر شد

خبرنامه الکترونیکی شهدانه ۱۳ منتشر شد

لینک کوتاه دانلود نسخه pdf: http://goo.gl/BuEAIA بارکد دانلود: کلید دانلود: ...

خبرنامه الکترونیکی شهدانه ۱۲ منتشر شد

خبرنامه الکترونیکی شهدانه ۱۲ منتشر شد

لینک کوتاه دانلود نسخه pdf: http://goo.gl/dYgK9b بارکد دانلود: کلید دانلود: ...

خبرنامه الکترونیکی شهدانه۱۱منتشر شد

خبرنامه الکترونیکی شهدانه۱۱منتشر شد

لینک کوتاه دانلود نسخه pdf: http://goo.gl/HiEIp5 بارکد دانلود: کلید دانلود: ...

خبرنامه الکترونیکی شهدانه۱۰منتشر شد

خبرنامه الکترونیکی شهدانه۱۰منتشر شد

نسخه pdf را از اینجا دانلود کنید ...

گزارش تصویری

آخرین اخبار

تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب
css.php