۳۰ شهریور ۱۳۹۶
اخبار فوری
فعالیت های غیر نیشکری

فعالیت های غیر نیشکری

فعالیت های غیر نیشکری

آخرین اخبار فعالیت های غیر نیشکری

به گزارش نیشکرنیوز در این بازدید مسئولین فعالیت های اقتصادی غیرنیشکری شرکت توسعه نیشکر از گاوداری ۲۵۰۰رأسی شرکت نگین فام که یکی از شرکت های بنیاد جانبازان است ...
۰
آخرین اخبار فعالیت های غیر نیشکری

به گزراش نیشکرنیوز، در این بازدید که با حضور مهندس فلاح پور مدیر فعالیت های اقتصادی غیرنیشکری شرکت توسعه نیشکر و جمعی از مسئولین فعالیت های اقتصادی غیرنیشکری ...
۰
آخرین اخبار فعالیت های غیر نیشکری

به گزارش نیشکرنیوز در ادامه این بازدید ستارشکیبا مدیرعامل کشت و صنعت نیشکر میرزا کوچک خان با اشاره به  تاریخچه تشکیل شرکت مستقل غیرنیشکری در کشت و صنعت ...
۰
آخرین اخبار فعالیت های غیر نیشکری

به گزارش نیشکرنیوز، در این بازدید همکاران از واحد در حال احداث پرورش ماهیان گرمآبی در سطح ۳۶ هکتار که  با مشارکت بخش خصوصی در حال ارزیابی می ...
۰
اخبار ویژه فعالیت های غیر نیشکری

به گزارش نیشکرنیوز، مدیر فعالیت های اقتصادی غیر نیشکری شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در پنجمین کارگاه فعالیت های غیرنشکری کشت و صنعت نیشکر فارابی گفت: کار ...
۰
اخبار ویژه فعالیت های غیر نیشکری

fبه گزارش نیشکرنیوز، مدیر فعالیت های اقتصادی غیر نیشکری شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در چهارمین کارگاه فعالیت های غیرنشکری واحد امیرکبیر گفت: کشت و صنعت امیرکبیر ...
۰
اخبار ویژه فعالیت های غیر نیشکری مطالب برگزیده

به گزارش نیشکرنیوز، مدیر فعالیت های اقتصادی غیر نیشکری شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در سومین کارگاه فعالیت های غیر نیشکری واحد کشت و صنعت دهخدا گفت: توسعه ...
۰
اخبار ویژه فعالیت های غیر نیشکری

به گزارش نیشکرنیوز، مدیر فعالیت های اقتصادی غیرنیشکری شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در دومین کارگاه فعالیت های غیرنیشکری شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی گفت: فعالیت ...
۰
آخرین اخبار اخبار ویژه فعالیت های غیر نیشکری

مدیر فعالیت های اقتصادی غیرنیشکری شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در اولین کارگاه فعالیت های غیرنیشکری شرکت کشت و صنعت نیشکر امام خمینی(ره)اعلام نمود: هدف اصلی از برگزاری این نوع کارگاه ها بررسی و ارتقاء کیفیت فعالیت های غیرنیشکری است. ...
۰