۳۱ شهریور ۱۳۹۶
اخبار فوری
اخبار کشاورزی

اخبار کشاورزی

نیشکرنیوز: پسته تَر در دامغان برای نخستین‌بار به شکل صنعتی بسته‌بندی می‌شود. به گزارش خبرنگار ایانا، شهردار دامغان امروز در جشنواره پسته دامغان با اعلام این خبر گفت: ...
۰
اخبار کشاورزی

نیشکرنیوز: انواع پسته دامغان به‌زودی به ثبت میراث غیرملموس جهانی خواهد رسید. به گزارش خبرنگار ایانا، دبیر جشنواره پسته دامغان امروز در جشنواره پسته دامغان با اعلام این ...
۰
اخبار کشاورزی

نیشکرنیوز: انواع پسته دامغان به‌زودی به ثبت میراث غیرملموس جهانی خواهد رسید. به گزارش خبرنگار ایانا، دبیر جشنواره پسته دامغان امروز در جشنواره پسته دامغان با اعلام این ...
۰
اخبار کشاورزی

نیشکرنیوز: تالار بورس پسته دامغان، مهم‌ترین و اصلی‌ترین راه برای کمک به توسعه کشت خاص پسته کشور است. به گزارش خبرنگار ایانا، معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی ...
۰
اخبار کشاورزی

نیشکرنیوز: تشکیل صندوق‌های حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، یکی از فعالیت‌هایی است که وزارت جهاد کشاورزی آن را به طور جدی دنبال می‌کند. به گزارش خبرنگار ایانا، ...
۰
اخبار کشاورزی

نیشکرنیوز: کشاورزان و باغ داران می دانند که بافت خاک آن ها می تواند تفاوت بزرگی در موفقیت آن ها ایجاد کند. گیاهان متفاوت، نیازهای متفاوتی به آب، ...
۰
اخبار کشاورزی

نیشکرنیوز: وزارت کشاورزی فیلیپین از آماده شدن نقشه ۱۰ ساله توسعه ماهیگیری و آبزی پروری در راستای نیازها و اولویت های صنعت خبر داد. به گزارش ایانا از ...
۰

نیشکرنیوز: بر اساس گزارش سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو)، اگر چه ۱۷ هدف جهانی توسعه پایدار SDG) ) (۱) روشن است، اما در منطقه آسیا و ...
۰
اخبار کشاورزی

نیشکرنیوز: صاحبان مشاغل و خره مالکان کشاورز آفریقایی، بازار غذا به ارزش ۱۰۰ تریلیون شیلینگ کنیا را تصاحب و مواد معدنی را جایگزین وعده های غذایی کردند تا ...
۰
اخبار کشاورزی

نیشکرنیوز: صاحبان مشاغل و خره مالکان کشاورز آفریقایی، بازار غذا به ارزش ۱۰۰ تریلیون شیلینگ کنیا را تصاحب و مواد معدنی را جایگزین وعده های غذایی کردند تا ...
۰