۳۰ شهریور ۱۳۹۶
اخبار فوری
یادداشت

یادداشت

آخرین اخبار یادداشت

در چنین شرایطی سرنوشت بزرگترین رودخانه ایران یعنی کارون از بیش از گذشته مهم شده است. رودخانه ای که در طول سالیان گذشته آب شیرین با EC (شوری) ...
۱
یادداشت

تأمین آب و نان ۷۵ میلیون ایرانی به‌علاوه تأمین سایر نیازهای مادی آنها در دنیای امروز با شرایط سخت و سفت حاکم بر جهان کار آسانی نیست. ایرانیان ...
۰
یادداشت

در سال ١٣٣۵ که سازمان برنامه کار مطالعه و عمران خوزستان را به شرکت آمریکایی عمران و منابع واگذار نمود موضوع نیشکر کاری خوزستان در قالب طرح توسعه ...
۰