سه شنبه
۳ بهمن , ۱۳۹۶

امکان سنجی بایگانی - نیشکرنیوز

امکان سنجی تولید تک جوانه نیشکر در شرایط گلخانه‌ای جهت عملیات واکاری

امکان سنجی تولید تک جوانه نیشکر در شرایط گلخانه‌ای جهت عملیات واکاری

اسمعیل حسین زاده، رستم گورزی و محمود شمیلی کارشناس ارشد مکانیزاسیون کشاورزی، کارشناس مدیریت تولید کشاورزی کشت و صنعت امیرکبیر کارشناس ارشد زراعت، مدیر تولید کشاورزی کشت و صنعت امیرکبیر دکتری فیزیولوژی گیاهی، مدیر به‌زراعی موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر و صنایع جانبی مقدمه واکاری[۱] معمولاً به عملیاتی اطلاق می‌شود که پس از پایان ...

گزارش تصویری

آخرین اخبار

تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب
css.php