دوشنبه
۲۹ آبان , ۱۳۹۶

خبرنامه بایگانی - نیشکرنیوز

خبرنامه شماره نوزدهم موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر منتشر شد

خبرنامه شماره نوزدهم موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر منتشر شد

به گزارش نیشکرنیوز از روابط عمومی موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر ،خبرنامه شماره۱۹موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر منشر شد. در این شماره می خوانید: اجرای طرح مدیریت بقایای نیشکر در سیستم برداشت سبز حضور محققان مؤسسه درکنگره جهانی فن آوران نیشکر طراحی و پیاده سازی نرم افزار تحت وب کارخانجات شکر ساخت دستگاه ...

خبرنامه الکترونیکی شهدانه ۱۸ منتشر شد

خبرنامه الکترونیکی شهدانه ۱۸ منتشر شد

لینک کوتاه دانلود نسخه pdf: https://goo.gl/GQyDB8 لینک کوتاه دانلود نسخه jpg: https://goo.gl/I89xL0 ...

خبرنامه الکترونیکی شهدانه ۱۷ منتشر شد

خبرنامه الکترونیکی شهدانه ۱۷ منتشر شد

لینک کوتاه دانلود نسخه pdf: https://goo.gl/oLUoes لینک کوتاه دانلود نسخه jpg: https://goo.gl/hvoO0n ...

خبرنامه الکترونیکی شهدانه۱۰منتشر شد

خبرنامه الکترونیکی شهدانه۱۰منتشر شد

نسخه pdf را از اینجا دانلود کنید ...

خبرنامه الکترونیکی شهدانه۸ منتشر شد

خبرنامه الکترونیکی شهدانه۸ منتشر شد

خبرنامه شهدانه ورق بزنید یا دانلود کنید: [real3dflipbook id=”1″] ...

خبرنامه الکترونیکی شهدانه ۷ منتشر شد

خبرنامه الکترونیکی شهدانه ۷ منتشر شد

لینک کوتاه دانلود نسخه pdf: yon.ir/psXP کلید دانلود: لینک کوتاه دانلود نسخه jpg: yon.ir/ffq1 کلید دانلود: ...

خبرنامه الکترونیکی شهدانه ۶ منتشر شد

خبرنامه الکترونیکی شهدانه ۶ منتشر شد

لینک کوتاه دانلود نسخه pdf: http://goo.gl/CITF2J بارکد دانلود: کلید دانلود: لینک کوتاه دانلود نسخه jpg: http://goo.gl/sRmE5Y بارکد دانلود: کلید دانلود: ...

خبرنامه الکترونیکی شهدانه ۴ منتشر شد

خبرنامه الکترونیکی شهدانه ۴ منتشر شد

لینک کوتاه دانلود نسخه pdf: http://goo.gl/mKYOZ4 بارکد دانلود: کلید دانلود: لینک کوتاه دانلود نسخه jpg: http://goo.gl/8EUdqk بارکد دانلود: کلید دانلود: ...

گزارش تصویری

آخرین اخبار

تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب
css.php